Wybierz wirtualną zwiedzanie

Wirtualna wycieczka powstała w ramach projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Za treść informacji odpowiedzialne jest wyłącznie Stowarzyszenie „Euroregion Karpaty – Ukraina” i nie można ich w żaden sposób uznać za odzwierciedlenie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej czy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.